Strategi & rådgivning

Hvem siger hvad – på hvilken kanal – til hvem – og med hvilken effekt? Få fokus på din samlede forretning. Jeg laver en realistisk køreplan for jeres kommunikation på de indre og ydre linjer og gør strategi til handling. Med afsæt i jeres forretningsmål kortlægger jeg jeres kommunikationsmål, så I kan arbejde målrettet med jeres kommunikation.

Cases: Presseplan for MAN Diesel, Community Engagement Strategy for Babcock & Wilcox Vølund, SoMe indholdsplan for Brøndum